Activitatea liturgică, pastorală, economică, culturală și socială

Activitatea liturgică și pastorală din anul 2012 până în prezent

Așezat în partea nordica a istoricului Mănăștur , sfântul lăcaș este deservit de către doi preoți, un cânteret bisericesc și doi îngrijitori.

Biserica este deschisă zilnic între orele  7:00-19:00, iar serviciile liturgice se desfășoară normal, conform programului afișat, mai precis după rânduielile tipiconale prevăzute în cele trei perioade ale anului bisericesc, respectiv perioada Octoihului, Triodului și Penticostarului.

Înconjurați de dragostea și căldura sufletească a credincioșilor, am încercat să dinamizăm viața spirituală a parohiei, prin acțiuni de natură pastoral-misionară, social-caritativă, culturală, dar și prin revigorarea vieții liturgice astfel încât tot mai mulți dintre credincioșii parohiei noastre, să participe la sfintele slujbe în duminici, sărbători si peste săptămână, să se spovedească, împărtășească și să trăiască o viață în conformitate cu etosul sau morala evangheliei.

De hramul Bisericii am avut bucuria de-a  celebra slujba Vecerniei în prezența Întâistătătorului nostru, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, care prin slujirea si rugăciunile rostite ne-a introdus în orizontul comuniunii fraterne, binecuvântându-ne ostenelile duhovnicești, iar de praznicul Nașterii Domnului a slujit sub cupola bisericii noastre Preasfințitul Vasile Someșanul, care ne este cunoscut tuturor pentru evlavia și delicatețea sa umană.

Ca urmare a proclamării anului 2012 ca An Omagial al Sfântului Maslu și a îngrijirii bolnavilor am continuat săvârșirea acestei taine, duminica după slujba vecerniei, invitând de fiecare dată părinți duhovnici de la mănăstirile noastre, încercând și pe această cale prin șirul rugăciunilor și cuvântul rostit, să aducem alinare și mângâiere celor care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu.

Cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a fost consființit cel de-al doilea hram. Întru-cât primul hram face parte din rândul praznicelor împărătești, am considerat potrivit ca cel de-al doilea hram să fie în ziua de 11 iunie, când se face pomenirea liturgică a Sfântului Apostol Bartolomeu sub a cărui ocrotire nu a fost pusă încă nici o biserică din cuprinsul eparhiei noastre. Menționăm că data propusă pentru cel de-al doilea hram al bisericii noastre este legată de numele vrednicului de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu, care a târnosit biserica din Cartierul Plopiilor la 2 septembrie 2007, comunitatea parohială păstrând amintirea acestui eveniment sacramental in memoria inimii.

Am considerat potrivit să completăm programul liturgic săptămânal după slujba Vecerniei, în ziua de marți, prin citirea rugăciunilor speciale pentru sănătatea sufletească și trupească a credincioșilor, iar în prima lună să săvârșim Aghiasma mică.

Activitatea economică administrativă

Pe parcursul acestor ani, la care ne referim, au fost realizate următoarele lucrări:

– dotarea sfântului altar și solea cu mochetă și traversă de-a lungul naosului;

– dotarea sfântului altar cu mobilier (dulap-proscomidiar, dulap-veșminte, dulap-cărți, tron-arhieresc și scaune);

– amenanjarea unui pangar și vitrine pentru expunerea materialelor de colportaj;

– procurarea unor obiecte liturgice necesare săvârșirii sfintelor slujbe: litier, cristelniță, sfinte cruci, față de masă și perdele brodate, veșminte preoțești, trusă de botez, fiind procurate cu ajutorul binevoitor al unor credincioși vrednici;

– înlocuirea geamurilor și ușiilor vechi de la sfântul altar, naos si pronaos cu vitralii și usi noi.

– împrejmuirea interioară a balconului cu lambriuri;

– dotarea celor două nișe din naos si pronaos cu mobilier – axionița (icoana Mântuitorului Iisus Hristos și icoana – copie a Maicii Domnului de la Nicula) și axionița –  icoana Sfăntului Apostol Bartolomeu, în absida dreaptă.

– începerea și finalizarea lucrărilor de reparație la acoperișul bisericii, prin înlocuirea învelitorii de tablă zincată cu tablă de cupru, modificare șarpantă, repararea și montarea de jgheaburi și burlane pentru scurgerea apelor fluviale, precum și reparații la finisaje exterioare (tencuieli , placaje , etc.);

– amenajarea demisolului bisericii (zugrăveli, pictură, mobilier și altele)

– îmbrăcarea soclului și stâlpilor din fața bisericii cu placaje din piatră de Viștea

– demolarea așezământului vechi de lemn și amenajarea terenului cu gazon și arbori ornamentali și construirea unui trotuar in jurul bisericii;

– efectuarea lucrăriilor de iluminat exterior al bisericii

– dotarea pridvorului cu două cutii din piatră pentru donații, două închinătoare sculptate din lemn de nuc și vas pentru aghiasmă

– inițierea demersurilor pe lângă Primaria Municipiului Cluj-Napoca privind atribuirea terenului din fața și spatele bisericii în vederea împrejmuirii cu gard și construiria unui edificiu bisericesc – Centru de zi pentru vârstnici

Activitatea culturală

 

Și în anii respective au continuat săptămânal meditațiile gratuite cu tinerii, la matematică și limba română pentru clasele de gimnaziu și liceu.

În perioada posturilor mari de peste an, la slujba vecerniei, au fost susținute în fața credincioșilor catehezele stabilite de către biroul de catehizare al Centrului Eparhial, iar după aceea am cântat împreună pricesne închinate Domnului nostru Iisus Hristos, Maicii Domnului și Sfinților și colinde;

Având preocupări mai vechi în domeniul muzicii sacre, am simțit  nevoia de-a împodobii dumnezeiasca liturghie din zilele de duminică prin contribuția specială a unui grup coral format din tineri basarabeni-studenți la Conservatorul Gheorghe Dima din Municipiul Cluj-Napoca. Dupa plecarea lor în vacanță am inițiat formarea unui grup vocal pe două voci cu tinere credincioase din parohia noastră, participînd la diferite concursuri și concerte(cântări bisericești, colinde, cântece populare si altele) organizate de către Arhiepiscopia Clujului, Patriarhia română și diferite instituții culturale. Cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei grupul vocal liturgic al bisericii noastre parohiale poartă numele Sf. Apostol Bartolomeu deoarece și acest ucenic al lui Hristos și-a asumat slujirea apostoliei cu aceeași dăruire ca ceilalți membrii ai Soborolui Celor Doisprezece. De asemenea, prin acest nume, dorim să contribuim și noi la păstrarea memoriei vrednicului de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania care, așa cum se știe, a fost un mare iubitor de frumos prețuind in mod special muzica sacră.

Și anul acesta, Patriarhia Română prin Sectorul Teologic-Educațional a organizat cea de-a VII-a ediție a Concursului Național de Muzică bisericească Lăudați pe Domnul. Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului a fost reprezentată,  după desfășurarea etapelor pe eparhie și mitropolie, de către grupul vocal Sfântul Apostol Bartolomeu al parohiei noastre, care a câștigat locul al doilea alături de alte trei grupuri vocale. Evenimentul competițional s-a desfășurat în prezenta Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ierarhi ai Sfântului Sinod, precum și alți invitați. Între spectatorii de seamă a evenimentului a fost prezent și Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, care a salutat și binecuvântat formația clujeană, felicitând-o pentru locul deosebit de onorabil pe care l-a obținut.

Cu prilejul praznicelor bisercii noastre si a sărbătoriilor de Crăciun și Paște, grupul vocal Psalmodia Transilvanica condus de P.C prof. dr. Vasile Stanciu, Corala Andrei Mureșanu  a Casei de Cultură din Municipiul Bistrița, și alte coruri au oferit comunității noastre parohiale mai multe concerte religioase.

Ca urmare a programului educational Hristos împărtășit copiilor în fiecare săptămână organizăm activități catehetice, culturale, sportive, social-filantropice și altele,  cu tinerii (elevi de liceu, studenți și altii) și elevii claselor I-VIII – organizarea unui atelier de pictură pe sticlă, cântări bisericești, piese de teatru, poezii, activități sportive și altele.

Activitatea social-caritativă

Și comunitatea noastra parohială s-a străduit să sprijine prin colecte, produse alimentare, haine s.a. pe unii dintre semenii noștrii aflați în necazuri și nevoi, prin programul Dăruind din suflet pentru suflet. De pildă am organizat colecte pentru cei suferinzi, exemplu fiind tânăra Larisa Nicoară, de 26 ani din parohia noastră, care a fost diagnosticată cu tumoară cerebrală canceroasă în gr. 4, în vederea efectuării unei operații pe creier în Turcia-Istanbul.

Ca urmare a programului educațional Lăsați copiii să vină la Mine am încheiat parteneriate de colaborare cu Școala gimnazială specială C.R.E.D.E.I.I din Municipiul Cluj-Napoca și cu cele două grădinițe aflate în perimetrul parohiei noastre cărora le-am oferit asistență religioasă, produse alimentare și ajutoare financiare.

De sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae și Praznicul Nașterii Domnului, prin purtarea de grijă a consiliului și comitetului parohial, am pregătit cadouri pentru copiii și nevoiașii din parohie.

Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate împlinirile, îl rugăm să ne ierte pentru cele neâmplinite și totodată șă-și reverse harul și iubirea sa peste noi și peste întreg neamul nostru românesc și de Dumnezeu iubitor.

Copyright © 2010-2023 by Biserica Inaltarea Sfintei Cruci | Web Design Cluj